Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

       Yüksek ses ihtiva eden ortamlardan olan jeneratör odaları ve makine dairelerinde ses yalıtımı, titreşen cisimlerin meydana getirdiği basınç değişimleri nedeniyle sesin doğuşu ve yayılması ortamdaki parçacıkların titreşimleri ve buna bağlı olarak da iletilmesiyle kendini gösterir.Jeneratör odası ses yalıtımı odaların niteliğine ve ses izolesi sağlanacak mekana göre projelendirilerek profesyonel kişilerce yapılması gerekir.

Jeneratör Odası Ses İzolasyonuJeneratör Ses İzolasyonu


       Yanmaz nitelikte ses yalıtım malzemelerinin kullanılması gereken jeneratör odası ses yalıtımı için ideal malzeme ürünün niteliğine göre tercih edilmesi gerekir. Ayrıca ürün ve uygulamalarda ihtiyaca uygun olarak kabin montajının da uygulanması gerekmektedir. İmal edilen kabinlerde bulunan malzeme niteliği ses desibel parametresine uygun yalıtım özelliğine sahip ürünlerle kaplanmaktadır.

Ses İzolasyonuJeneratör Kabini Ses Yalıtımı